Pravila igrePitajte nas...Mapa sajtaForum Izvora
 
 

Grotlo

25/04/2006

"... Oni sami nemaju naziv za svoju zemlju, a ostali je nazivaju Vatreno kraljevstvo, Plamena zemlja, i još desetinama naziva čestih među neukima..."

 
 

Na sajtu najviše volite tekstove:

o prepravljanju početnih špilova

sa idejama za sastavljanje novih špilova

o strategijama

turnirske izveštaje sa takmičarskim špilovima

fantazijske priče i opuštene tekstove

volim sve što vole mladi!

 
 

Pravila

 
 

Ostale varijante

 
 

Izvori magije - Pravila igre za varijante 3na3

 
 

Poslednja promena 15/12/2005

KRALJEVA GARDA (3 NA 3)

Varijanta Izvora za 6 igrača. Podrazumeva se da poznajete osnovna pravila, objašnjavaju se samo razlike.

Po 3 igrača sačinjavaju tim. Timovi sede jedan nasuprot drugom. Igrač u sredini svakog tima je kralj, sa čije leve i desne strane su gardisti. Svaki igrač ima sopstveni špil, kao i sopstveni život koji je 200.

Igra se u smeru kazaljke na satu. Prvi uvek kreće kralj jednog tima, koji ne vuče dodatnu (osmu) kartu. Zatim igra gardista sa njegove leve strane, pa potom protivnički tim.

Dogovaranje, gledanje karti i koordinacija nisu dozvoljeni. Jedino kralj ima pravo da gleda karte svojih gardista, ali nema pravo da utiče na njihove poteze.

Dozvoljeno je pomeranje bića. Pomeranje bića vodi se kao napad tog bića, samo što biće ostaje neaktivirano (može da blokira). Pomereno biće se prosto preseli na teritoriju susednog igrača iz istog tima. Ovo biće i dalje kontroliše isti igrač, i ono napada u toku njegove faze borbe – ovo znači da NE može napasti simultano sa bićima igrača čiju teritoriju sada zauzima. Na početku, kralj može napasti samo ako pomeri svoja bića kod nekog od gardista. Pomereno biće sada može da blokira samo bića koja napadaju igrača na čijoj je teritoriji.

Tim gubi samo eliminacijom kralja, koga čuvaju gardisti. Može se napasti samo protivnik neposredno pored sebe, što znači da je kralja moguće napasti samo nakon eliminacije bar jednog gardiste. Domet magija je 2, što znači da jedan kralj ne može biti odabran za metu magija ili osobina drugog kralja (isto važi i za najudaljenije gardiste). Nakon smrti jednog od gardista uklanjaju se iz igre sve karte koje je on kontrolisao, a preostali igrači tima nastavljaju igru normalno (njihova bića se vraćaju na teritoriju najbližeg saveznika). Magije sada mogu pogađati bilo koga. (Napomena: u potezu u kome je igrač eliminisan, za domet magija se računa kao da je još uvek tu, a za napad bićima ne – dakle, do kraja poteza samo bića mogu napasti kralja koji je još uvek van dometa magija.)

 
 
XHTML 1.0 Strict & CSS2
Copyright © 2005-2023 Izvorimagije.com